11. februára 2021

2 percentá

Vďaka spolupráci Vozmen, n. o. a Letmo SK môžete zbierať 2 % z daní priamo na konkrétny doplatok pomôcky Letmo.

Z vyzbieranej hodnoty nie je strhávaný žiadny poplatok a je plne k dispozícii klientovi. Veríme, že Vám táto spolupráca pomôže premeniť financie na potrebné pomôcky.


Údaje o prijímateľovi 2 %

Obchodné meno:   vozmen, n. o.
Právna forma:       nezisková organizácia
IČO:                           50 993 071
Sídlo:                       Medený Hámor 14602/5, 974 01 Banská Bystrica
SID:                           neuvádzame (nemáme pridelený)


Postup a termíny pre:

Zamestnanca:

15. 2. 2023 – do tohto termínu zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: 
Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov
.
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2 %. 
Zamestnanec súčasne vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO.

30. 4. 2023 – zamestnanec doručí v mieste bydliska na príslušný daňový úrad obe tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.
Každý oslovený zamestnanec urobí kópiu týchto 2 tlačív, kde uvedie meno a priezvisko osoby, pre ktorú sú 2 % určené.

Upozornenie: Zamestnanec si vyberie iba jedného prijímateľa, ktorému daruje 2 %. 
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

Fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2 % z dane. 
Priamo v tlačive daňového priznania vyplní aj údaje o poukázaní 2 %.

31. 3. 2023 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
Je potrebné doložiť kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi a hodnote 2 %.

Upozornenie: Fyzická osoba si vyberie iba jednu organizáciu, ktorej daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

Právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane. 
Priamo v tlačive vyplní údaje o poukázaní 2 %.

31. 3. 2023 – konečný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je inak schválené daňovým úradom).

Upozornenie: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla prispieť. 
Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 Eur.

Údaje o prijímateľovi 2 %

Obchodné meno:     Vozmen, n. o.
Právna forma:          nezisková organizácia
IČO:                            50 993 071
Sídlo:                         Medený Hámor 14602/5, 974 01 Banská Bystrica
SID:                            neuvádzame (nemáme pridelený)

Pre koho sú finančné prostriedky určené?

Dôležité je do kópie dokladov uviesť (do hornej časti tlačiva), pre koho sú finančné prostriedky určené (meno a priezvisko konkrétnej osoby, ktorej chcete 2 % darovať.

Kópie dokladov zašlite poštou, prosím, najneskôr do 30. 6. 2023 na:

Vozmen, n. o. 
Medený Hámor 5
974 01  Banská Bystrica